Mgr. Štěpán Nývlt je na základě rozvrhu práce pověřován Obvodním soudem pro Prahu 10, aby jako soudní komisař jménem soudu projednával pozůstalostní řízení po osobách, které:

(a) měly poslední evidovaný trvalý pobyt na území obvodu Prahy 10 a;

(b) se narodily 13. – 15. den v měsíci a 20.1., 20.2, 20.3., 20.4. a 31.7. každého roku.

Odměna notáře v řízení o pozůstalosti se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb. Ministerstva spravedlnosti a vypočítá se zejména dle § 13 cit. vyhl. s připočtením hotových výloh a 21 % DPH.

Dodání listin do řízení o pozůstalosti (např. ocenění nemovitostí) je možné v úředních hodinách kdykoliv, mimo úřední hodiny pouze po předchozím objednání.