Mgr. Štěpán Nývlt, notář se sídlem v Praze, poskytuje veškeré služby dle zák. č. 358/1992 Sb., notářského řádu. Mgr. Štěpán Nývlt je pověřován v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař Obvodního soudu pro Prahu 10.

Svou činnost vykonává jako notář společník ve společné kanceláři Peterka, Nývlt, Nývltová, která se nachází ve 2. poschodí pasáže Černá Růže, Na příkopě 853/12, Praha 1 (vchod z ulice Panská).