SDĚLENÍ K SITUACI S KORONA VIREM:

Upozorňujeme účastníky řízení o pozůstalosti, že usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, nedopadá na služby poskytované notáři (v souladu se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti  č. j. 68/2020-SM-M/1).

Pokud se účastník řízení o pozůstalosti chce omluvit z nařízeného jednání, je nutné tak učinit telefonicky či e-mailem. Nařízení nového termínu jednání je posuzováno jednotlivě a vždy závisí na domluvě s notářem!

Pro ostatní činnosti je kancelář notáře standardně otevřena dle úředních hodin.

⁎⁎⁎

Mgr. Štěpán Nývlt, notář se sídlem v Praze, převzal notářský úřad po JUDr. Zdeňku Špačkovi, který ukončil svou činnost. Mgr. Štěpán Nývlt je pověřován v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař Obvodního soudu pro Prahu 10.

Svou činnost vykonává jako notář společník ve společné kanceláři Peterková, Peterka, Nývlt, která se nachází ve 2. poschodí pasáže Černá Růže, Na příkopě 853/12, Praha 1 (vchod z ulice Panská).