Mgr. Štěpán Nývlt poskytuje veškeré služby dle zák. č. 358/1992 Sb., notářského řádu. V rámci obchodní agendy to jsou mimo jiné následující služby:

  • darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o převodu podílu v obchodních společnostech
  • zástavní smlouvy
  • listiny o právním jednání pro případ smrti – závěti, listiny o vydědění, dědické smlouvy
  • zakládání, změny a zrušení obchodních společností a družstev
  • přímé zápisy do obchodního rejstříku
  • notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti
  • úschovy peněz a listin
  • osvědčení skutkového stavu/děje/obsahu webových stránek
  • smlouvy o modifikaci majetkového režimu manželů či snoubenců

Na tyto služby je nutné předchozí objednání (služby jsou poskytovány i mimo úřední hodiny a po předchozí domluvě i mimo kancelář notáře).